Nazorg voor patiënten die een borstverkleining of lifting ondergaan

In deze brochure vindt U informatie die U doorheen een comfortabele en vertrouwensvolle genezing zullen loodsen. Uw behandeling duurt tot een volledig herstel is bekomen. U bent dus altijd welkom. Verwittig uw arts indien U

 • makkelijk neusbloedingen, tandvleesbloedingen of onderhuidse bloeduitstortingen oploopt
 • bloedverdunners neemt
 • hoge bloeddruk heeft

Wanneer moet ik mijn arts contacteren ?

Bij problemen kan U steeds Dr. Colpaert bereiken via de wachtdienst van de spoedgevallendienst van het ziekenhuis waar U geopereerd werd.

 • Indien U ongerust bent over de wonde
 • Indien U onwel wordt of koorts heeft
 • Indien de pijn sterk toeneemt in één borst
 • Indien de zwelling sterk toeneemt in één borst

Voor de ingreep

 • U mag niets meer eten of drinken na middernacht.
 • Breng de resultaten van eventuele vooronderzoeken mee naar het ziekenhuis
 • Breng uw sportBH mee naar het ziekenhuis
 • Waardevolle voorwerpen kan U best thuis laten.
 • Breng geen make-up aan

In het ziekenhuis

 • Worden de borsten door Dr. Colpaert afgetekend
 • Ontkleedt U zich en trekt U operatiekledij aan
 • Op ons verzoek verwijdert U juwelen en prothesen en bindt U losse haren samen
 • Gaat U nogmaals naar het toilet
 • Rookt U niet
 • Krijgt U een armbandje
 • Krijgt U een pilletje premedicatie even voor U naar de operatiekamer wordt gebracht. Vanaf dit moment mag U het bed niet meer verlaten.

Na de ingreep

 •  ontwaakt op de uitslaapruimte. Hier wordt U opgehaald door de verpleegkundige van de verpleegafdeling om naar uw kamer te worden gebracht.
 • U hebt een infuus om pijnstillers toe te dienen
 • Bij pijn of misselijkheid moet U de verpleegkundige hierover inlichten
 • U mag niet eten of drinken tot U hiervoor toestemming krijgt
 • Zijn de borsten bedekt door een verband, waardoor de tepels zichtbaar zijn
 • U kunt gedurende 24u geen wagen besturen.
 • U kunt meestal naar h

Bij het onstlag uit het ziekenhuis

U krijgt mee :

 • een brief voor uw huisarts
 • een afspraak op de raadpleging van Dr.Colpaert
 • een voorschrift voor pijnstillers

Thuiszorg

 • Na de operatie voelen de borsten strak aan. Ook zwelling is normaal. Dit verdwijnt naarmate de genezing vordert.
 • Gebruik als pijnstiller bij voorkeur Paracetamol (Dafalgan®). Voor het slapengaan kan eventueel Tramadol (Contramal®) worden genomen.
 • U mag douchen na 1 week
 • U mag baden na 3 weken
 • De hechtingen lossen op en dienen dus niet te worden verwijderd.
 • Vanaf de dag na de operatie dient U voldoende te bewegen en uw steunkousen te dragen om de vorming van een bloedklonter in de aders van de benen te voorkomen.
 • Draag de sportBH dag en nacht. Dit zal uw comfort verbeteren en de genezing bevorderen. Best wordt een absorberend compres in de BH gelegd om een eventueel lek van wondvocht op te vangen en de druk van de BH te verdelen. Let op dat de BH niet te klein is.
 • Vermijd buik- en zijligging
 • U mag geen zware inspanningen doen met de armen (kinderen optillen, boodschappen dragen, poetsen,…) tot de wonden genezen zijn
 • Gevoelsveranderingen in de borsten kunnen langere tijd aanwezig blijven, zonder dat dit op een probleem duidt. Na 6 weken : U mag al uw gebruikelijke activiteiten hervatten.
 • U kan een mammografie laten nemen
 • U mag een BH met beugels dragen

 


Recent nieuws

 

27 01 2021

Borstreconstructie op artistieke wijze in beeld gebracht

Een borstreconstructie helpt om het leven na een borstkankerbehandeling terug normaal te laten verlopen. Dit bewijst ook Marijke. Zij is zelf portretfotografe en stuurde ons deze foto’s om te delen.

 

07 10 2020

Breast Reconstruction Awareness day (BRA-day) gaat dit jaar digitaal op 21/10/2020

De BRA-day helpt vrouwen met borstkanker bij hun keuze voor een eventuele borstreconstructie. De plastisch chirurgen van alle Antwerpse borstklinieken doen mee aan dit initiatief.
 

 

10 02 2020

NABORAM infoavond over borstreconstructie

NABORAM is een zelfhulpgroep voor patiënten met borstkanker. Het is reeds de vierde keer dat dr. Colpaert een voordracht zal geven over alle mogelijkheden van borstreconstructie, de voor- en nadelen, nieuwe technieken, kostprijs, herstel,… Met ruimte om zelf vragen te stellen.