Nazorg voor patiënten die een borstverkleining of lifting ondergaan

In deze brochure vindt U informatie die U doorheen een comfortabele en vertrouwensvolle genezing zullen loodsen. Uw behandeling duurt tot een volledig herstel is bekomen. U bent dus altijd welkom. Verwittig uw arts indien U

 • makkelijk neusbloedingen, tandvleesbloedingen of onderhuidse bloeduitstortingen oploopt
 • bloedverdunners neemt
 • hoge bloeddruk heeft

Wanneer moet ik mijn arts contacteren ?

Bij problemen kan U steeds Dr. Colpaert bereiken via de wachtdienst van de spoedgevallendienst van het ziekenhuis waar U geopereerd werd.

 • Indien U ongerust bent over de wonde
 • Indien U onwel wordt of koorts heeft
 • Indien de pijn sterk toeneemt in één borst
 • Indien de zwelling sterk toeneemt in één borst

Voor de ingreep

 • U mag niets meer eten of drinken na middernacht.
 • Breng de resultaten van eventuele vooronderzoeken mee naar het ziekenhuis
 • Breng uw sportBH mee naar het ziekenhuis
 • Waardevolle voorwerpen kan U best thuis laten.
 • Breng geen make-up aan

In het ziekenhuis

 • Worden de borsten door Dr. Colpaert afgetekend
 • Ontkleedt U zich en trekt U operatiekledij aan
 • Op ons verzoek verwijdert U juwelen en prothesen en bindt U losse haren samen
 • Gaat U nogmaals naar het toilet
 • Rookt U niet
 • Krijgt U een armbandje
 • Krijgt U eventueel een pilletje premedicatie even voor U naar de operatiekamer wordt gebracht. Vanaf dit moment mag U het bed niet meer verlaten.

Na de ingreep

 •  ontwaakt op de uitslaapruimte. Hier wordt U opgehaald door de verpleegkundige van de verpleegafdeling om naar uw kamer te worden gebracht.
 • U hebt een infuus om pijnstillers toe te dienen
 • Bij pijn of misselijkheid moet U de verpleegkundige hierover inlichten
 • U mag niet eten of drinken tot U hiervoor toestemming krijgt
 • Zijn de borsten bedekt door een verband, waardoor de tepels zichtbaar zijn
 • U kunt gedurende 24u geen wagen besturen.
 • U kunt meestal naar h

Bij het onstlag uit het ziekenhuis

U krijgt mee :

 • een brief voor uw huisarts
 • een afspraak op de raadpleging van Dr.Colpaert
 • een voorschrift voor pijnstillers

Thuiszorg

 • Na de operatie voelen de borsten strak aan. Ook zwelling is normaal. Dit verdwijnt naarmate de genezing vordert.
 • Gebruik als pijnstiller bij voorkeur Paracetamol (Dafalgan®). Voor het slapengaan kan eventueel Tramadol (Contramal®) worden genomen.
 • U mag douchen na 1 week
 • U mag korte autoritten maken na 2 weken
 • U mag baden na 3 weken
 • De hechtingen lossen op en dienen dus niet te worden verwijderd.
 • Vanaf de dag na de operatie dient U voldoende te bewegen en uw steunkousen te dragen om de vorming van een bloedklonter in de aders van de benen te voorkomen.
 • Draag de sportBH dag en nacht. Dit zal uw comfort verbeteren en de genezing bevorderen. Best wordt een absorberend compres in de BH gelegd om een eventueel lek van wondvocht op te vangen en de druk van de BH te verdelen. Let op dat de BH niet te klein is.
 • Vermijd buik- en zijligging
 • U mag geen zware inspanningen doen met de armen (kinderen optillen, boodschappen dragen, poetsen,…) tot de wonden genezen zijn
 • Gevoelsveranderingen in de borsten kunnen langere tijd aanwezig blijven, zonder dat dit op een probleem duidt.

Na 6 weken :

 • U mag al uw gebruikelijke activiteiten hervatten.
 • U kan een mammografie laten nemen
 • U mag een BH met beugels dragen

 


Recent nieuws

 

14 02 2023

Terugkomdag patiënten en geïnteresseerden obesitaskliniek AZ Monica ziekenhuis

Op zaterdag 22 april 2023 organiseert de Obesitaskliniek van AZ Monica een terugkomdag voor patiënten die een vermageringsoperatie lieten uitvoeren, en hun geïnteresseerde vrienden en kennissen.

 

01 06 2021

Informatiefilmpje borstreconstructie

Introductievideo over borstreconstructie naar aanleiding van een webinar georganiseerd door de zelfhulpgroep Naboram.

 

31 03 2021

Al onze medewerkers zijn gevaccineerd tegen Covid-19

Goed nieuws !  Iedereen op de privépraktijk is gevaccineerd. Niet enkel Dr. Colpaert maar ook verpleegkundigen en secretariaatsmedewerksters hebben hun tweede prik gehad.