Oorcorrectie voor afstaande oren

Oorcorrectie: wat is het?

Een oorcorrectie is een operatie waarbij afstaande oren dichter bij het hoofd worden geplaatst. Hierbij ligt de nadruk op het bekomen van een natuurlijk uitzicht en een normale positie van het oor. Ook oren die te groot zijn, of een afwijkende vorm hebben, kunnen gecorrigeerd worden.

Oorcorrectie: voor wie is het?

Afstaande oren (flaporen) kunnen gecorrigeerd worden vanaf de leeftijd van vier jaar. Een ingreep op een vroegere leeftijd is af te raden omdat de groei van het oor verstoord wordt. Bij jonge kinderen wordt de ingreep meestal uitgevoerd om te voorkomen dat zij geplaagd worden. Bij oudere kinderen zijn pesterijen de meest voorkomende aanleiding om afstaande oren te laten corrigeren. Volwassenen wensen meestal een oor correctie om esthetische redenen. De last die men van deze ingreep ondervindt, is minder naar mate hij op jongere leeftijd wordt uitgevoerd.

Oorcorrectie: de ingreep

Bij kinderen gebeurt de ingreep meestal onder algemene anesthesie. Bij volwassenen kan de ingreep onder lokale anesthesie worden uitgevoerd. In de meeste gevallen volstaat een insnede aan de achterzijde van het oor. Het kraakbeen wordt gemodelleerd en hechtingen worden aangebracht om het oor de gewenste vorm te geven. Na de ingreep wordt een verband aangebracht op de oren, welk gedurende een week ter plaatse blijft. Dit zorgt ervoor dat men minder goed hoort. Nadat het verband wordt verwijderd, dient men een tweetal maanden de oren te beschermen. Dit doet men tijdens de nacht door het dragen van een haarband. Overdag is het aangewezen om niet deel te nemen aan contactsporten (voetbal, …). Na een week kan men opnieuw naar school of de beroepsactiviteiten hervatten.

Oorcorrectie: de oorzaak van afstaande oren

Afstaande oren zijn aangeboren en komen vaak meer voor in bepaalde families. Het oorkraakbeen kan een diepe kom vormen of een plooi missen. Hierdoor staat de oorschelp verder van het hoofd af. Soms is het kraakbeen erg slap.

Oorcorrectie: de neveneffecten

Uiteraard bevindt er zich een litteken aan de achterzijde van het oor. Zwelling en roodheid van de oorschelp zijn tijdens meerdere weken aanwezig. Zolang het verband aanwezig is, heeft men gehoorverlies en kan men jeuk ervaren. Voornamelijk bij volwassenen blijven de oren langdurig overgevoelig voor aanraking en koude. Een lichte asymmetrie tussen beide oren is niet ongebruikelijk en zelden storend.

Oorcorrectie: de mogelijke verwikkelingen

Zoals bij elke ingreep kan een bloeding of infectie optreden. Dit manifesteert zich door snel toenemende pijn aan één van beide oren. In dit geval moet u zo snel mogelijk uw arts contacteren. Soms kan er wat bloed langs de wonde lekken, waardoor het verband opnieuw dient gemaakt te worden. In ernstige gevallen kan het kraakbeen geïnfecteerd worden. Het litteken kan ongunstig evolueren. Uitzonderlijk kan een afstaand oor terugkeren. Dit meestal na een kwetsuur of infectie van het oor kort na de ingreep. Onregelmatigheden in het kraakbeen kunnen soms zichtbaar zijn doorheen de huid. Aan de voorzijde van het oor kan soms een stukje van de huid een korst vormen door onvoldoende bloedvoorziening. Dit neemt enkele weken in beslag om te genezen en laat meestal een littekentje achter. In zeldzame gevallen treedt er overdreven littekenvorming op.

Oorcorrectie: op welke leeftijd?

Wanneer bij de geboorte reeds zichtbaar is dat de oorschelp een afwijkende vorm heeft, wordt best voor de leeftijd van acht weken gestart met splinting. De meest gebruikte apparaatjes hiervoor zijn de EarWell of de EarBuddies. Voor beide systemen is het aangewezen dat dit door de plastisch chirurg wordt aangelegd. De beste resultaten worden bekomen, indien in de eerste week na de geboorte wordt begonnen.

Een operatieve ingreep kan vanaf de leeftijd van 4 jaar. Om pestgedrag te vermijden, wordt de ingreep best uitgevoerd alvorens men het eerste leerjaar aanvangt.

Oorcorrectie: terugbetaald door het ziekenfonds (situatie in België)?

Voor kinderen is er tussenkomst voorzien in de kosten van een otoplastie door het ziekenfonds. Bij volwassenen wordt dit aanzien als een esthetische ingreep.Wanneer moet ik mijn arts contacteren?

  • Indien er bloedverlies is langs het verband.
  • Indien een van beide oren meer pijn doet.
  • Indien u of uw kind zich ziek voelt.
  • Indien er etter uit de wonde komt.

Recent nieuws

 

05 06 2017

AZ-Monica behaalt JCI-label

Op 29/04/2017 behaalde de AZ Monica Ziekenhuizen het kwaliteitslabel van de Joint Commission International (JCI). Dit is een organisatie voor kwaliteitscontrole van ziekenhuizen.Gedurende twee jaar heeft het ziekenhuis kwaliteitsverbeterende ...

 

24 05 2017

Nieuwe snelle manier van oorcorrectie: de 'ear fold'

De firma Allergan heeft een gouden clipje op de markt gebracht waarmee onder plaatselijke verdoving in enkele minuten een afstaand oor kan gecorrigeerd worden. De techniek is vooral geschikt voor volwassenen bij wie de afstaande...

 

25 08 2016

Plastische chirurgie na vermageringsoperatie zit in de lift

De gezondheidsrisico’s van extreem overgewicht worden meer en meer duidelijk : hoge bloeddruk, slaapapneusyndroom, suikerziekte, hogere ...