Rimpelvullers

Wat zijn injecties met rimpelvullers?

Het is mogelijk een product in te spuiten in een rimpel zodat deze wordt ‘opgevuld’. Vandaar de naam ‘fillers’ of ‘vullers’.

Waarom een rimpelvuller?

Veroudering in het gelaat gaat gepaard met verlies aan volume en het vormen van rimpels. Rimpelvullers zijn een krachtig middel om tekenen van vermoeidheid en veroudering weg te werken zonder operatie. Bovendien kan dit op een manier dat dit niet zichtbaar hoeft te zijn voor de buitenwereld en dat u uw natuurlijke expressie en uitstraling behoudt.

Wie komt in aanmerking voor deze behandeling?

Rimpelvullers zijn een belangrijk middel om het gelaat een jonger, frisser of minder vermoeid uitzicht te geven. En dit zonder operatie. Rimpelvullers kunnen worden gebruikt in combinatie met Botox doordat ze een andere werking hebben. Aangezien er meestal geen anesthesie noodzakelijk is, komt bijna iedereen voor deze behandeling in aanmerking. Enkel indien er te veel verslapping is opgetreden in het gelaat, zal ik eerder een chirurgische ingreep aanraden.

Welke zones kunnen behandeld worden?

In principe kunnen rimpelvullers gebruikt worden voor het verbeteren van alle rimpels in het gelaat en om volume te herstellen waar dit door veroudering is verdwenen. De meest voorkomende rimpels, die behandeld worden zijn:

  1. de neus-lippen plooi (nasolabiaal plooi)
  2. de mondhoeken (marionetlijnen)
  3. de voorhoofdrimpels
  4. de rokerslijnen.

Merk op dat ik voor het voorhoofd en de kraaienpootjes meestal eerst een behandeling met Botox zal aanraden.

De meest geschikte zones om volume toe te voegen zijn:

  1. de lippen
  2. de jukbeenderen
  3. de traangoot (groeven onder de ogen / walletjes)
  4. de kin.

Welke herstelperiode is noodzakelijk?

Indien er rimpels worden opgevuld is het normaal dat er een lichte zwelling optreedt op de plaats van injectie gedurende 1 of 2 dagen. U krijgt een crème na de behandeling die kan helpen om dit te verminderen. Alleszins is het toegestaan om enkele uren na de behandeling make-up aan te brengen. Soms zal er ook wat blauwverkleuring te zien zijn ten gevolge van bloeduitstortingen. Het is dan ook van het grootste belang dat u uw arts inlicht indien u lijdt aan hoge bloeddruk, indien u makkelijk bloedt, of indien u bloedverdunners inneemt (zoals Aspirine®, Clopidogrel, Marcoumar®, Xarelto®, Eliquis®, Pradaxa®,...).

Bij injecties van de lippen dient men rekening te houden dat deze gedurende 3 dagen merkbaar meer kunnen gezwollen zijn.

Welk resultaat mag ik verwachten bij een lipvergroting?

Jongere vrouwen wensen vollere lippen omdat ze dit mooi vinden.  Voor oudere patiënten worden fillers in de lippen gebruikt om het volumeverlies te herstellen.  Belangrijk is steeds dat de natuurlijke vorm van de lip bewaard wordt.  Dit doet men door de 3 kussentjes van de bovenlip en de 2 kussentjes van de onderlip apart te behandelen.  Afhankelijk van de plaats in de lip waar men de injecties aanbrengt, kunnen verschillende effecten worden bekomen. Ik zal dit steeds op de raadpleging met u bespreken. Zo kan men er voor zorgen dat de lippen groter worden, dat er meer lippenrood zichtbaar wordt, dat er een duidelijker wit lijntje rond de lippen loopt, dat de mond groter lijkt, dat afhangende mondhoeken worden gecorrigeerd, enz…

Lipvergrotingen komen vaak negatief in beeld door overdreven injecties bij filmsterren. In het grootste deel van de gevallen heeft een lipvergroting enkel een gunstig effect op uw uiterlijk, zonder dat dit merkbaar hoeft te zijn voor uw omgeving. Bij de meeste Hollywood sterren worden de lippen ook lichtjes vergroot, doch zonder dat dit opvalt of storend is. Wel met een eleganter resultaat tot gevolg.

Hoe verloopt de procedure?

Bij een eerste consultatie zal steeds een analyse gemaakt worden van uw gelaat en zullen er foto's worden genomen.  Dan wordt samen met u rustig de tijd genomen om een behandelplan op te stellen.  De injectie van de rimpelvullers duurt zo'n 15 tot 30 minuten. U dient best op de raadpleging te komen zonder make-up. De huid wordt eerst ontsmet en vervolgens worden een tiental injecties met een fijn naaldje gegeven. Voor de meeste patiënten is plaatselijke verdoving niet nodig, hoewel dit kan op vraag. Vooral voor de lippen is dit vaak een goede oplossing. Ook bestaan er crèmes (Emla®, Lidocaïne gel®), die bij de apotheek kunnen gehaald worden en die een uurtje vooraf op de huid kunnen aangebracht worden om de prikjes minder voelbaar te maken. Na de behandeling krijgt u een verzachtende crème mee, die onmiddellijk mag aangebracht worden en herhaald mag worden. Na enkele uren mag u reeds make-up aanbrengen. De meeste mensen hervatten hun beroepsactiviteiten of sociale activiteiten onmiddellijk na de behandeling.

Is deze behandeling ook geschikt voor mannen?

Ook bij mannen uit het verouderingsproces zich door verlies van volume en het vormen van diepe rimpels. Naast het opvullen van rimpels kan een filler ook gebruikt worden voor het accentueren van de kaaklijn of het maskeren van wallen onder de ogen.

Wat zijn de nadelen van een rimpelvuller?

Bij correct gebruik van niet-permanente fillers bestaat er weinig kans dat u allergisch reageert. Mocht dit toch het geval zijn, wordt dit behandeld met een cortisonezalf of tabletten. Indien het resultaat onvoldoende is, kan enkele weken nadien meer filler worden geïnjecteerd. Ook een eventuele asymmetrie kan dan worden weggewerkt. Infecties en bloedingen zijn mogelijk.  Wanneer de filler zou ingespoten worden in een bloedvat, kan dit het afsterven van een stukje huid tot gevolg hebben.  Ook zijn er gevallen van blindheid beschreven.  Met een zorgvuldige injectietechniek kan het risico hierop worden verminderd, maar niet volledig uitgesloten worden. 

Wat is de kostprijs?

De kostprijs is afhankelijk van de hoeveelheid product die noodzakelijk is en het aantal zones dat behandeld dient te worden. Het is door de Orde van Geneesheren van België verboden om prijzen van behandeling op het Internet te publiceren.


Recent nieuws

 

07 11 2019

Dr. Colpaert organiseert wetenschappelijk congres over body contouring.

Het Herfstcongres van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie wordt op 16 november 2019 georganiseerd door Dr. Steven Colpaert.  Het onderwerp van de meeting is ‘Body Contouring’.

 

05 11 2019

Drie redenen voor een lipvergroting

Lipvergroting met fillers stijgt elk jaar in populariteit. Dit ondanks het feit dat we dagelijks in het straatbeeld voorbeelden zien van overvulde lippen, waarvan de vorm verdwenen is. Wat zijn dan wel goede redenen om een lipvergroting te overwegen?

 

05 06 2017

AZ-Monica behaalt JCI-label

Op 29/04/2017 behaalde de AZ Monica Ziekenhuizen het kwaliteitslabel van de Joint Commission International (JCI). Dit is een organisatie voor kwaliteitscontrole van ziekenhuizen.Gedurende twee jaar heeft het ziekenhuis kwaliteitsverbeterende ...