Neuscorrectie

Neuscorrectie: wat is het?

Een neuscorrectie is een operatie om de vorm van de neus te wijzigen.

Neuscorrectie: voor wie is het?

Patiënten die ontevreden zijn over het uitzicht van hun neus kunnen een neuscorrectie laten uitvoeren. In dat geval gaat het om een esthetische neuscorrectie. Hierover gaat het voornamelijk op deze pagina.

Problemen van de neusdoorgankelijkheid of veranderingen van de neus na een ongeval kunnen ook een neus correctie noodzakelijk maken. Dan spreekt men van een functionele neuscorrectie.

Neuscorrectie: het resultaat

Een neuscorrectie zorgt ervoor dat de proporties van de neus meer voldoen aan de esthetische norm. Dit wordt nagestreefd zonder dat de neus een onnatuurlijk uitzicht krijgt. Doordat bij een geslaagde neuscorrectie de verhoudingen worden gerespecteerd, zal ook na een ingrijpende verandering dit weinig opvallen voor de omgeving. Vaak zal een neuscorrectie de gelaatstrekken verzachten en meer vrouwelijk / mannelijk maken.

Er wordt steeds zorg voor gedragen dat bij veranderingen aan de buitenzijde van de neus, de neusdoorgankelijkheid niet in het gedrang kom.

Neuscorrectie: het belang van computersimulatie

Met beeldverwerkingprogramma’s kan men nabootsen welke impact een neuscorrectie op het uiterlijk heeft. Deze digitale foto’s zijn een modern en belangrijk hulpmiddel bij de communicatie tijdens de raadpleging. Uiteraard zal ik eerst aandachtig luisteren naar de wensen van de patiënt en hiermee rekening houden bij het maken van een simulatiefoto. Zo ben ik zeker dat het streefdoel van de operatie strookt met de verwachtingen van de patiënt. Er kan niet voldoende worden benadrukt dat de simulatiefoto’s niet een voorafbeelding zijn van het operatieresultaat, doch wel een aanduiding zijn van de door patiënt gewenste veranderingen.

Neuscorrectie: is een operatie steeds noodzakelijk?

Zeer kleine correcties, voornamelijk van onregelmatigheden of volumetekort, kunnen worden opgelost met fillers

Soms ligt een terugwijkende kin aan de grondslag van een neus die te groot lijkt. In dat geval zal geen neuscorrectie, doch eerder een kincorrectie worden aanbevolen. Dit kan soms ook zonder operatie.

Neuscorrecties: de littekens

Een neuscorrectie laat weinig littekens achter. Bij een “gesloten” neuscorrectie bevinden alle littekens zich aan de binnenzijde van de neus. Deze techniek wordt door mij weinig gebruikt gezien hij weinig controle geeft over de verschillende componenten van de neus.

een “open” neuscorrectie bevinden de littekens zich eveneens grotendeels aan de binnenzijde van de neus, doch er loopt een klein littekentje dwars over de columella. De columella is het huidbrugje tussen beide neusgaten.

De open neuscorrectie is een moderne techniek, waarbij de grootste controle bestaat over elk aspect van de operatie.

Neuscorrecties: de littekens

Neuscorrectie: de operatie en nazorg

Het is best deze ingreep uit te voeren onder algemene anesthesie, zodat bloed en spoelvocht van de operatie uit de keel kunnen worden opgezogen en de luchtweg vrijblijft. Voor een kleine correctie van bijvoorbeeld de neustip kan u dezelfde dag nog naar huis, doch meestal verblijft u een nacht in het ziekenhuis. Na de ingreep bevindt er zich een spalk aan de buitenzijde van de neus. In zeldzame gevallen wordt ook een tampon in de neus aangebracht, die dan na één of meerdere dagen wordt verwijderd.

De eerste dagen zal ademhaling doorheen de neus moeilijk zijn. Het is mogelijk dat er wat licht bloederig wondvocht langs de neusgaten naar buiten loopt. Dit kan worden opgevangen met een kompresje, dat aan de wangen wordt vastgekleefd. Korstjes, die zich aan de neusgaten bevinden, worden best verwijderd met een wattenstokje met zuurstofwater. Gedurende een tweetal weken kan er zwelling en blauwverkleuring aanwezig zijn van het gelaat en de oogleden. Om dit te verminderen, raden wij aan om zware inspanningen te vermijden en niet plat te liggen of voorover te buigen. Meer tips en instructies vindt u onder nazorg (hyperlink maken).

Neuscorrectie: voor en nadelen

Een neuscorrectie zal ervoor zorgen dat de neus betere proporties krijgt en zo het uiterlijk verbetert. Een subtiele correctie kan vaak reeds een significant resultaat opleveren.

In de eerste weken na de ingreep zal het gelaat gezwollen zijn en bloeduitstortingen vertonen. Dit is meest uitgesproken indien de neus diende gebroken te worden. Deze periode duurt gemiddeld twee tot drie weken. Het is dan ook moeilijk om sociaal actief te zijn. Ook het dragen van een bril is tijdens deze periode niet mogelijk.

De neustip kan minder gevoel hebben. Daarnaast hebt u een littekentje op de huidbrug tussen beide neusgaten. De zwelling van de neus zelf kan meerdere maanden aanhouden, waardoor u het definitieve resultaat pas na een half jaar zal kunnen beoordelen. Ook de neusdoorgankelijkheid kan door de zwelling lange tijd gestoord zijn. Hiervoor kunnen tijdelijk neusdruppels worden voorgeschreven.

Verwikkelingen na een neuscorrectie kunnen voorkomen. Zoals bij elke operatie kan een bloeding of infectie optreden. Daarnaast kan er vertraagde wondgenezing optreden of kan het littekentje ongunstig evolueren. Door de veranderde vorm van de neus kan soms de neusdoorgankelijkheid verminderd zijn. Indien er een stukje kraakbeen uit het neustussenschot wordt verwijderd, kan dit aanleiding geven tot een verbinding tussen beide neusgaten (perforatie), wat kan aanleiding geven tot een droge neus met korstvorming. 

Uiteraard is het ook mogelijk dat de correctie onvoldoende of juist overdreven of zelfs asymmetrisch wordt uitgevoerd. In deze gevallen zal een tweede ingreep noodzakelijk zijn. Toch moet ook vermeld worden dat de patiënt ontevreden kan zijn over het resultaat doordat hij te hoge verwachtingen had.


Recent nieuws

 

07 11 2019

Dr. Colpaert organiseert wetenschappelijk congres over body contouring.

Het Herfstcongres van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie wordt op 16 november 2019 georganiseerd door Dr. Steven Colpaert.  Het onderwerp van de meeting is ‘Body Contouring’.

 

05 11 2019

Drie redenen voor een lipvergroting

Lipvergroting met fillers stijgt elk jaar in populariteit. Dit ondanks het feit dat we dagelijks in het straatbeeld voorbeelden zien van overvulde lippen, waarvan de vorm verdwenen is. Wat zijn dan wel goede redenen om een lipvergroting te overwegen?

 

05 06 2017

AZ-Monica behaalt JCI-label

Op 29/04/2017 behaalde de AZ Monica Ziekenhuizen het kwaliteitslabel van de Joint Commission International (JCI). Dit is een organisatie voor kwaliteitscontrole van ziekenhuizen.Gedurende twee jaar heeft het ziekenhuis kwaliteitsverbeterende ...