Facelift

Facelift: wat is het?

Een facelift is een operatie om verslapping van huid en spieren van het gelaat te corrigeren. 

Facelift: voor wie is het?

Een facelift is de meest efficiënte ingreep om uitgezakte wangen en een doorhangende hals te herstellen. Door veroudering kunnen de wangen afzakken.  Dit zorgt voor een onscherpe kaaklijn (hamsterwangetjes) en soms een dubbele kin.  In de hals kunner er ook verticale plooien ontstaan (platysmabanden). Indien men deze verouderingskenmerken herstelt, heeft men opnieuw een jeudiger uiterlijk.  

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Facelift: het resultaat

Een facelift zorgt voor een scherpere kaaklijn en een strakke hals.

Een facelift zal niet helpen om de kwaliteit van de huid te verbeteren. Indien uw huid ruw is en rimpels vertoont door verlies aan elasticiteit door veroudering, zon, roken en dergelijke zal een bijkomende huidbehandeling nodig zijn zoals een peeling. Een facelift kan worden gecombineerd met een peeling.

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Facelift: de littekens

Bij een normale genezing bevinden de littekens zich verborgen in het haar van de slapen, de voor- en achterzijde van de oorschelp en het haar achter het oor.

Deze insnede wordt gebruikt om de spierlagen van het gelaat te liften en het teveel aan huid te verwijderen.

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Mini-facelift (MACSlift) en een volledige facelift - het verschil?

Bij een mini-facelift wordt een kort litteken gebruikt, dat enkel aan de voorzijde van het oor loopt. Deze korte incisie is enkel geschikt indien er weinig huidoverschot is en indien er geen uitgebreide opspanning van de spieren van de hals nodig is. Verschillende termen worden hiervoor gebruikt zoals short scar facelift, MACS lift en S-lift.

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Facelift: combinatie met andere operaties

Het doel van de ingreep is verjonging van het gelaat te bekomen door het corrigeren van de structuren die verslapt zijn. Bij de gelaatsanalyse voor de ingreep overloop ik steeds alle gelaatstructuren. Zo vermijdt men dat operaties worden uitgevoerd die geen of nauwelijks resultaat hebben omdat veel significantere ouderdomskenmerken over het hoofd werden gezien. 

In dit opzicht is het niet zeldzaam dat gelijktijdig met een facelift één of meerdere van de volgende ingrepen worden uitgevoerd:

  • bovenste ooglidcorrectie en/of onderste ooglidcorrectie
  • (endoscopische) wenkbrauwlift
  • liplift
  • lipofilling van de wangen, de lippen of de neuslippenplooi
  • liposuctie van de kin
  • peeling

Een bijkomend voordeel van het combineren van deze ingrepen is dat de herstelperiode samenvalt.

Facelift: de operatie en nazorg

Voor deze operatie dient u onder narcose te zijn. Een beperkt mini-facelift kan soms onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd. U dient één nacht in het ziekenhuis te blijven ter observatie voor nabloedingen. Deze treden nagenoeg steeds op de eerste 24u na de ingreep. Hoewel niet ernstig kan dit voor grote problemen zorgen indien u reeds thuis bent. 

U gaat naar huis zonder verband. Na 24u mag u de haren wassen. Gedurende 2 weken kan er zwelling en blauwverkleuring aanwezig zijn in het gelaat en de hals. Om dit te verminderen raden wij aan zware inspanningen te vermijden en niet plat te liggen of voorover te buigen. Gelaatscrème mag u na één week opnieuw aanbrengen zonder te masseren. U dient de wondjes zuiver te houden en te ontsmetten indien ze bevuild raken.   Bij uw vertrek uit het ziekenhuis krijgt u een voorschrift voor pijnstillers mee en een afspraak op de raadpleging voor nazicht van de wonde en verwijderen van de hechtingen. 

Facelift: de voor en nadelen?

Een facelift zal de tekenen van veroudering door uitzakken van de wangen en hals (grotendeels) laten verdwijnen. U zult dus een frisser uiterlijk bekomen, zonder dat uw gelaatstrekken veranderen of dat het zichtbaar is dat u een operatie hebt ondergaan. 

In de eerste weken na de ingreep zal het gelaat gezwollen zijn en bloeduitstortingen (blauwe plekken) vertonen. Deze periode duurt gemiddeld 2 tot 3 weken. Het is dan moeilijk om sociaal actief te zijn. Tevens zijn er hechtingen aanwezig. 

Na de ingreep zal het gevoel in de wangen verminderd zijn. Daarnaast hebt u littekens die zich weliswaar op een nauwelijks zichtbare plaats bevinden doch die in het begin rood en gezwollen zullen zijn. Het verdere verouderingsproces zal ook een invloed hebben op het gelaat na een facelift. Toch zal de operatie ook op lange termijn een gunstig effect blijven hebben op het uitzicht van uw gelaat. 

Verwikkelingen na een facelift zijn zeldzaam en vaak niet ernstig. Zoals bij elke operatie kan een bloeding of infectie optreden. Daarnaast kan er vertraagde wondgenezing optreden doordat een stukje huid langs de wondrand afsterft. Door minstens één maand voor en na de ingreep niet te roken kan men de kans hierop verminderen. Soms wordt de haargrens naar boven toe verplaatst. De ernstigste verwikkeling komt uiterst zelden voor en bestaat uit een uitval van een gelaatszenuw. Dit treedt meestal eenzijdig en gedeeltelijk op. Vaak, maar niet altijd, herstelt dit spontaan. Elke operatie verhoogt de kans op het ontwikkelen van een bloedklonter in de aders van de benen. Hiervoor is het belangrijk dat u na ontslag uit het ziekenhuis voldoende beweegt en vocht inneemt. Indien u een verhoogd risico loopt zullen bijkomende maatregelen worden genomen om dit te vermijden.   


Wanneer moet ik mijn arts contacteren?

  • Indien één gelaatshelft meer pijn doet en/of meer zwelt.
  • Indien u zich onwel voelt of koorts heeft.
  • Indien u zich zorgen maakt over de wonde. 

Recent nieuws

 

07 11 2019

Dr. Colpaert organiseert wetenschappelijk congres over body contouring.

Het Herfstcongres van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie wordt op 16 november 2019 georganiseerd door Dr. Steven Colpaert.  Het onderwerp van de meeting is ‘Body Contouring’.

 

05 11 2019

Drie redenen voor een lipvergroting

Lipvergroting met fillers stijgt elk jaar in populariteit. Dit ondanks het feit dat we dagelijks in het straatbeeld voorbeelden zien van overvulde lippen, waarvan de vorm verdwenen is. Wat zijn dan wel goede redenen om een lipvergroting te overwegen?

 

05 06 2017

AZ-Monica behaalt JCI-label

Op 29/04/2017 behaalde de AZ Monica Ziekenhuizen het kwaliteitslabel van de Joint Commission International (JCI). Dit is een organisatie voor kwaliteitscontrole van ziekenhuizen.Gedurende twee jaar heeft het ziekenhuis kwaliteitsverbeterende ...