Rimpelvullers: praktisch

Welke herstelperiode is noodzakelijk?

Indien er rimpels worden opgevuld is het normaal dat er een lichte zwelling optreedt op de plaats van injectie gedurende 1 of 2 dagen. U krijgt een crème na de behandeling die kan helpen om dit te verminderen. Alleszins is het toegestaan om enkele uren na de behandeling make-up aan te brengen. Soms zal er ook wat blauwverkleuring te zien zijn ten gevolge van bloeduitstortingen. Het is dan ook van het grootste belang dat u uw arts inlicht indien u lijdt aan hoge bloeddruk, indien u makkelijk bloedt, of indien u bloedverdunners inneemt (zoals Aspirine®, Clopidogrel, Marcoumar®, Xarelto®, Eliquis®, Pradaxa®,...).

Bij injecties van de lippen dient men rekening te houden dat deze gedurende 3 dagen merkbaar meer kunnen gezwollen zijn.

Hoe verloopt de procedure?

Bij een eerste consultatie zal steeds een analyse gemaakt worden van uw gelaat en zullen er foto's worden genomen.  Dan wordt samen met u rustig de tijd genomen om een behandelplan op te stellen.  De injectie van de rimpelvullers duurt zo'n 15 tot 30 minuten. U dient best op de raadpleging te komen zonder make-up. De huid wordt eerst ontsmet en vervolgens worden een tiental injecties met een fijn naaldje gegeven. Voor de meeste patiënten is plaatselijke verdoving niet nodig, hoewel dit kan op vraag. Vooral voor de lippen is dit vaak een goede oplossing. Ook bestaan er crèmes (Emla®, Lidocaïne gel®), die bij de apotheek kunnen gehaald worden en die een uurtje vooraf op de huid kunnen aangebracht worden om de prikjes minder voelbaar te maken. Na de behandeling krijgt u een verzachtende crème mee, die onmiddellijk mag aangebracht worden en herhaald mag worden. Na enkele uren mag u reeds make-up aanbrengen. De meeste mensen hervatten hun beroepsactiviteiten of sociale activiteiten onmiddellijk na de behandeling.

Welk resultaat mag ik verwachten bij een lipvergroting?

Jongere vrouwen wensen vollere lippen omdat ze dit mooi vinden.  Voor oudere patiënten worden fillers in de lippen gebruikt om het volumeverlies te herstellen.  Belangrijk is steeds dat de natuurlijke vorm van de lip bewaard wordt.  Dit doet men door de 3 kussentjes van de bovenlip en de 2 kussentjes van de onderlip apart te behandelen.  Afhankelijk van de plaats in de lip waar men de injecties aanbrengt, kunnen verschillende effecten worden bekomen. Ik zal dit steeds op de raadpleging met u bespreken. Zo kan men er voor zorgen dat de lippen groter worden, dat er meer lippenrood zichtbaar wordt, dat er een duidelijker wit lijntje rond de lippen loopt, dat de mond groter lijkt, dat afhangende mondhoeken worden gecorrigeerd, enz…

Lipvergrotingen komen vaak negatief in beeld door overdreven injecties bij filmsterren. In het grootste deel van de gevallen heeft een lipvergroting enkel een gunstig effect op uw uiterlijk, zonder dat dit merkbaar hoeft te zijn voor uw omgeving. Bij de meeste Hollywood sterren worden de lippen ook lichtjes vergroot, doch zonder dat dit opvalt of storend is. Wel met een eleganter resultaat tot gevolg.

Wat is de kostprijs?

De kostprijs is afhankelijk van de hoeveelheid product die noodzakelijk is en het aantal zones dat behandeld dient te worden. Het is door de Orde van Geneesheren van België verboden om prijzen van behandeling op het Internet te publiceren.Wanneer moet ik mijn arts contacteren?

Je behandeling duurt tot er een volledig herstel is. Dr Colpaert loodst je graag met volle vertrouwen doorheen een comfortabele genezing. Je bent dus altijd welkom.

Wanneer moet je je arts zeker contacteren?

  • indien je je zorgen maakt over de wonde
  • indien je je onwel voelt of koorts heeft

Recent nieuws

 

03 06 2024

13/06 - Informatie-avond Borstreconstructie

NABORAM is reeds lang dé vereniging voor patiënten met borstkanker in Antwerpen. Het is een hele eer dat dr. Colpaert voor de 5e keer de jaarlijkse voordracht over borstreconstructie mag geven.

 

22 01 2024

Dienst Plastische Heelkunde verwelkomt dr. Dries Opsomer.

Op 1 januari 2024 start dr. Dries Opsomer als plastisch chirurg in de AZ Monica Ziekenhuizen. Tevens zal hij ook consultaties en kleine ingrepen uitvoeren op de privépraktijk van dr. Colpaert.

 

24 10 2023

Video over borstreconstructie met weefsel van de dij, de bil of de taille.

Dr Colpaert besprak op de Antwerp Braday de alternatieven voor borstreconstructie via de DIEP-flap procedure met het gebruik van weefsel van dij, bil en taille.