Oorcorrectie: voor wie is het?

Afstaande oren (flaporen) kunnen gecorrigeerd worden vanaf de leeftijd van vier jaar. Een ingreep op een vroegere leeftijd is af te raden omdat de groei van het oor verstoord wordt. Bij jonge kinderen wordt de ingreep meestal uitgevoerd om te voorkomen dat zij geplaagd worden. Bij oudere kinderen zijn pesterijen de meest voorkomende aanleiding om afstaande oren te laten corrigeren. Volwassenen wensen meestal een oor correctie om esthetische redenen. De last die men van deze ingreep ondervindt, is minder naar mate hij op jongere leeftijd wordt uitgevoerd.

Oorcorrectie: op welke leeftijd?

Wanneer bij de geboorte reeds zichtbaar is dat de oorschelp een afwijkende vorm heeft, wordt best voor de leeftijd van acht weken gestart met splinting. De meest gebruikte apparaatjes hiervoor zijn de EarWell of de EarBuddies. Voor beide systemen is het aangewezen dat dit door de plastisch chirurg wordt aangelegd. De beste resultaten worden bekomen, indien in de eerste week na de geboorte wordt begonnen.

Een operatieve ingreep kan vanaf de leeftijd van 4 jaar. Om pestgedrag te vermijden, wordt de ingreep best uitgevoerd alvorens men het eerste leerjaar aanvangt.Wanneer moet ik mijn arts contacteren?

Je behandeling duurt tot er een volledig herstel is. Dr Colpaert loodst je graag met volle vertrouwen doorheen een comfortabele genezing. Je bent dus altijd welkom.

Wanneer moet je je arts zeker contacteren?

  • Indien er bloedverlies is langs het verband.
  • Indien een van beide oren meer pijn doet.
  • Indien jij of jouw kind zich ziek voelt.
  • Indien er etter uit de wonde komt.

Recent nieuws

 

05 11 2019

Drie redenen voor een lipvergroting

Lipvergroting met fillers stijgt elk jaar in populariteit. Dit ondanks het feit dat we dagelijks in het straatbeeld voorbeelden zien van overvulde lippen, waarvan de vorm verdwenen is. Wat zijn dan wel goede redenen om een lipvergroting te overwegen?

 

24 05 2017

Nieuwe snelle manier van oorcorrectie: de 'ear fold'

De firma Allergan heeft een gouden clipje op de markt gebracht waarmee onder plaatselijke verdoving in enkele minuten een afstaand oor kan gecorrigeerd worden. De techniek is vooral geschikt voor volwassenen bij wie de afstaande...

 

24 08 2016

Onderste ooglidcorrectie zonder littekens

Wist u dat wallen onder de ogen niet steeds operatief moeten behandeld worden ? Indien er zich een groeve aftekent onder de ogen, volstaat het soms ...